Metoda manifestace 777 přitáhne do vašeho života vše, po čem toužíte už za pouhých 7 dní

Fotografie: Johncas123 / Creative Commons / Attribution 4.0

Čísla jsou důležitou součástí všech manifestačních technik a číslo 777 je zvláštní číslo spojené s dokonalostí a božskými energiemi.

Kdo by si nepřál trochu si vylepšit svůj život, ale pokud si chcete splnit nejhlubší sny, využijte manifestační metody s číslem 777. Může vám pomoci realizovat dramatické transformace, přestože je to v podstatě velmi jednoduché. Napište si na papír, co chcete nebo čeho chcete dosáhnout a to sedmkrát denně po sedm dní. Nejprve je však důležité prozkoumat význam a sílu čísla 777.

Síla vlastní víry

Číslo 777 je číslo Nejsvětější trojice, je to totiž opak čísla 666 neboli čísla šelmy, které ohlašuje zkázu. Číslo 777 je tak číslo stvoření a dobroty. Rabín Geoffrey Dennis toto číslo nazval jako „jedno z nejsilnějších čísel judaismu“. Oproti tomu anglický okultista a spisovatel Aleister Crowley ve své knize 777 and Other Qabalistic Writings (777 a jiné kabalistické spisy) odkazuje na význam písně. Ve své filozofické knize Thelemy má podle něj „pravá vůle“ zvláštní význam. Podle Crowleyho to není o naplnění chvilkových, prchavých tužeb.

Pravá vůle je o našem nejhlubším povolání, které je v harmonii s vesmírem a nejvyšším dobrem. Thelema je řecké slovo, které odkazuje na sílu vůle. Základní principe Crowleyho Thelemy zní: „Dělej, co chceš a to bude zákon.“ Touto technikou vzýváte sílu své vlastní víry. Zákon korespondence říká, že svět kolem nás odráží to, co je v nás. Z toho důvodu je víra ve vámi požadovaný výsledek nesmírně důležitá. Samozřejmě, že jeden z důvodů proč se číslo 777 využívá v manifestačních technikách je, že mnoho lidí věří, že 777 je šťastné číslo.

Průvodce technikou manifestace

Číslo 777 není však pouze šťastné číslo. Manifestace totiž není o štěstí nebo o náhodě, nýbrž je založená na univerzálních zákonech. Zároveň tu hraje roli i zákon přitažlivosti, podle kterého podobné přitahuje podobné. Takže to, na co se zaměřujete, přitahujete do svého života. Ještě sinější je zákon domněnky, to znamená, že pokud věříte, že věc, po které toužíte, je již vaše, stává se to skutečností. Tyto univerzální zákony platí pro všechny bez výjimky. Úspěch tedy nezávisí na štěstí. Avšak existuje důvod, proč je číslo 777 obecně považováno za šťastné. Má totiž co do činění se základním duchovním významem tohoto čísla.

Fotografie: Depositphotos

Vše, co potřebujete pro metodu manifestace je kus papíru a několik minut, které mu věnujete každý den. Ve skutečnosti existuje několik podobných metod, ale nyní se můžete seznámit s tou nejpopulárnější z nich. Je to také nejrychlejší a nejjednodušší technika ze všech. Podívejte se tedy, jak postupovat.

1. Zvolte si jasné prohlášení

Začněte prohlášením v přítomném čase, které vyjadřuje vaše touhy. Jako například: „Mám úspěšnou kariéru malíře.“ „Jdu na rande s XY.“ Nebonaučil jsem, jak změnit realitu, kdykoliv chci.“ Prohlášení musí být v přítomném čase kvůli zákonu domněnky. Je důležité si představit, že zatímco formulujete svá přání, Vesmír je již splnil. Předpokládáte tedy úspěch a vaše vize se splní.

2. Napište své prohlášení každé ráno sedmkrát

Ihned po probuzení napište své manifestační přání sedmkrát za sebou. Nejlepší čas, kdy to udělat, je když jste stále trochu omámení. Když ještě nejste úplně probuzení, vaše mysl je stále silně spojena se světem snů. V tomto stavu je také snadnější věřit ve věci, které nemůžete jasně vidět, když jste vzhůru.

3. Večer své prohlášení napište taktéž sedmkrát

Těsně před spaním opakujte stejný postup jako ráno. Napište si své manifestační prohlášení znovu sedmkrát. Nejlepší čas je těsně před spaním, když už jste hodně ospalí.

4. Opakujte výše uvedené kroky po dobu sedmi po sobě jdoucích dnů

V tomto cvičení pokračujte celý následující týden. Do konce toho týdne budete muset napsat své prohlášení podle vlastního výběru celkem 98krát.

5. Udržujte svou víru v sílu manifestace až do konce

Aby byl zákon domněnky funkční, je důležité udržovat svou víru v požadovaný výsledek. Takže se ujistěte, že si tuto mentalitu udržíte po celý týden a nezapomeňte na slova Aleistera Crowleyho, že je zbytečné manifestovat přání chvilkového trvání, a že se vaše víra odráží ve vašem světě.

Zdroj: Twice

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]