Přivolat anděla strážného může kdokoliv. Stačí znát jen den svého narození a dál už jen sledovat, co se stane

anděl
Fotografie: Pixabay

Anděl strážný nabízí vedení, poskytuje pomoc a pomáhá plnit přání. I v případě, že na anděly nevěříte, jsou tu a mohou vám být prospěšní.

Strážný anděl při vás stojí kdykoliv, kdekoliv a v jakékoliv situaci se zrovna nacházíte, věřte, že vás nikdy nenechají ve štychu. Každý má toho svého a mohou vám pomoci s hledáním pravdy i nových začátků. Můžete je požádat o pomoc, když vás čekají třeba důležité schůzky nebo máte potíže ve vztahu. Někteří andělé dokážou pomoci s finanční situací, depresemi, úzkostmi nebo dokonce s vůlí při hubnutí. Každý den v týdnu řídí jiný archanděl, stačí tedy znát pouze den svého narození. Pokud byste si ho chtěli zavolat na pomoc, vyslovte jeho jméno a požádejte ho, aby k vám přišel.

Kdo je archanděl?

Andělé vyššího řádu se nazývají archandělé. V jejich ochranné schopnosti věří spousta lidí, bez ohledu na náboženství. Archandělé nemají za úkol řešit problémy za vás, nýbrž poskytnout vám útěchu v těžkých chvílích a případně vám poskytnou směr, kterým byste se měli ubírat. Ačkoli má každý den v týdnu svého vládce, neznamená to, že si nemůžete přivolat na pomoc jakéhokoliv archanděla v kterýkoliv jiný den. Záleží pouze na tom, co konkrétního od anděla potřebujete, s čím by vám mohl pomoci.

Pondělí: Archanděl Gabriel

Gabriel je andělem krásy, harmonie, stráží děti a je patronem kreativních lidí. Archanděl pondělí dodává sílu posunout se vpřed. Gabriel je kreativní, nápaditý a velkorysý a jedním z jeho hlavních úkolů je podporovat řád a disciplínu. Tohoto archanděla si můžete přivolat na pomoc například v situaci, kdy nevíte, jak pokračovat s výchovou dětí nebo jak se chovat v určité situaci, Gabriel vám pomůže nalézt odpověď. Pomůže vám též překonat překážky, když se setkáte s něčím, co je v rozporu s vaším přesvědčením. Bude při vás stát i v případě, že trpíte depresemi nebo úzkostmi. Stačí ho jmenovitě požádat, aby si stoupl po vaší levici a pomohl vám vyřešit ten konkrétní problém.

čínský horoskop

Tajemství čínské astrologie odhaleno: Rok narození prozrazuje vaše budoucí osudové okamžiky

Úterý: Archanděl Chamuel

K úterý je přidělen archanděl Chamuel, jež je známý jako anděl míru, lásky a vševědoucího vidění. Tento anděl vidí věci z nadhledu a může vám pomoci otevřít oči a najít vše, co jste ztratili, nemáte nebo co hledáte. Toto hledání se týká hlavně vztahů, bezvýchodných situací nebo když ztratíte práci, ale i třeba klíče. Jedním z jeho dalších úkolů je naučit vás bezpodmínečně milovat, proto je archanděl vyobrazen se srdcem. Srdce je symbol připomínající základní sílu přírody a tou je láska. Přivolat si Chamuela, aby vás nasměroval, můžete i v případě, že jste ztratili kontakt s někým blízkým a chtěli byste se s ním znovu spojit.

andělské batole
Fotografie: Pixabay

Středa: Archanděl Rafael

Jméno středečního archanděla v překladu znamená „Bůh uzdravuje“ a je známý jako anděl léčení a zázraků. Zavolejte si Rafaela, když vám dochází síly, ať už fyzické nebo psychické. Tento anděl navíc pomáhá rozvíjet intuici, je to anděl pravdy a vize. Můžete ho požádat, aby pomohl zastavit vaše negativní myšlenky a získat nad nimi vládu. Rafael posiluje lásku, pozitivní myšlení a negace dokáže zlikvidovat. Je též archandělem hojnosti a bezpečného cestování. Spojte se s ním, jestli se někam chystáte. Je taktéž spojený s přírodou a zvířaty. Všechno bude účinnější, pokud Rafaela kontaktujete ve středu.

Mystický romský horoskop: Zjistěte, co si pro vás osud ve zbytku roku 2023 přichystal

Čtvrtek: Archanděl Zadkiel

Čtvrtek patří archandělu milosrdenství, shovívavosti a soucitu. Je nositelem pravdy a porozumění, ale jeho hlavním úkolem je osvobozovat lidi od bolesti nebo viny a vede lidi k vyšším cílům. Jestliže máte před sebou velké plány a cíle, avšak něco vám v jejich dosažení brání, přivolejte si na pomoc Zadkiela. Ten bude vaším silným spojencem. Také si díky němu vzpomenete, jaké je vaše životní poslání, i na to, co jste měli koupit. Podporuje totiž paměť. I v případě, že vás čekají zkoušky nebo se musíte naučit něco nového, zavolejte Zadkiela. Můžete od něj čekat pomoc i v případě, že máte problém odpustit lidem, kteří vám ublížili.

Pátek: Archanděl Uriel

Jméno tohoto archanděla znamená „Boží světlo“ nebo „Boží oheň“. Přináší do života světlo a zahání tmu. Je známý jako ochránce živočišné říše a světa rostlin, jako anděl přírody. Uriel je anděl proroctví a věštění. Údajně to byl právě on, kdo varoval Noema před potopou. Zavolejte ho, i když potřebujete pomoci s přítomností. Třeba když toužíte zapomenout na bolestivou minulost, nebo když potřebujete finance či cokoliv materiálního. Uriel je též anděl loajality, ochrany a léčení. Velmi často spolupracuje s Rafaelem a tvoří spolu silnou dvojici. Zavolat na pomoc oba tyto archanděli najednou je vhodné, pokud vás trápí nemoci.

anděl, socha
Fotografie: Pixabay

Sobota: Archanděl Kassiel

Tento archanděl je známý jako „anděl slz“. Objevuje se tam, kde očekáváte problémy či životní zkoušky. Stráží pozemky, nemovitosti a zemědělství. Zavolejte si ho na pomoc, pokud vám chybí stabilita nebo se chystáte obětovat radosti ve prospěch dlouhodobých cílů. Díky němu si můžete uvědomit různé hodnoty, pomáhá i překonávat překážky. Obraťte se na Kassiela, jestli je vám těžko na duši, nesete na bedrech víc, než by se vám líbilo, jste nejistí anebo jestli se něčím trápíte. Tento archanděl vám pomůže smířit se s osudem i s případnými ztrátami. Taktéž vás může motivovat ke změně a díky jeho pomoci dokážete přijmout i stárnutí nebo to, že vám ubývají síly.

Neděle: Archanděl Michael

Michael je vůdce všech archandělů a jeho jméno se překládá jako „ten, který je jako bůh“. Je odvážný a silný bojovník, který vás bude inspirovat a motivovat. Jeho hlavní úkol je zbavovat lidi strachu a negativní energie. Michael je často zobrazován s mečem v ruce, který používá k přeseknutí nechtěných či toxických vztahů spojených s minulostí. Nabízí pomoc těm, kdo má strach něco změnit a dodává fyzickou, duchovní i duševní ochranu. Anděl neděle ve vás zažehne motivaci, když vás trápí například nedokončený úkol a budete s ním za zády úspěšní v čemkoli. Michael ochraňuje policisty i vojáky. Funguje i jako ochránce majetku a blízkých. Stačí ho poprosit.

Zdroj: Mindbodygreen

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]