Strhující Aztécký horoskop odhaluje nové poznatky o vaší osobnosti! Datum narození prozradí, jaké jste znamení

Aztécký horoskop: Znamení, síla a symboly

horoskop aztékové
Fotografie: Pixabay

Zjistěte, jaké jsou vaše aztécké znamení a číslo narození, objevte symboliku a významy spojené s nimi. Aztécký horoskop přináší poznání o vaší osobnosti, síle, moudrosti a vůdcovství.

Aztécký horoskop je založen na aztéckém kalendářním systému a nahualech, které jsou sjednoceny s daty narození. Jsou to symbolická znamení představující období v kalendáři, jež mají své vlastní symboly a významy. Horoskop sestává z 20 nahualů (znamení) a 13 čísel. Nahualy vyjadřují různé prvky přírody, zvířata a symboly, které mají specifický význam a charakteristiky spojené s jednotlivými osobnostmi. Čísla poté určují vliv a energii, která ovlivňuje dané znamení.

JAKÉ JSTE ZNAMENÍ?

Abyste zjistili, jaké znamení vám náleží, musíte si to jednoduše vypočítat. Z tabulky vyberte váš měsíc narození a k němu přiřazené číslo.

  1. vyberte váš měsíc narození a k němu přiřazené číslo. 
Leden  0 
Únor  31 
Březen  59 
Duben  90 
Květen  120 
Červen  151 
Červenec  181 
Srpen  212 
Září  243 
Říjen  273 
Listopad  304 
Prosinec  334 

K číslu přičtěte číslo dne vašeho narození. (Pokud jste se narodili třeba 10.3. sečtěte 10 + 59 (číslo za březen).
V další tabulce vyhledejte svůj rok narození a jeho číslo přičtěte ke stávajícímu číslu. (V našem příkladě jsme narozeni dejme tomu v roce 2000, tím pádem to bude vypadat takhle: 10 + 59 + 1 = 70).

1920-1  1936-5  1952-9  1968-13  1984-13  2000-1  2017-11 
1921-7  1937-11  1953-15  1969-19  1985-3  2001-7  2018-17 
1922-12  1938-16  1954-0  1970-4  1986-8  2002-12  2019-2 
1923-17  1939-1  1955-5  1971-9  1987-13  2003-17  2020-7 
1924-2  1940-6  1956-10  1972-14  1988-18  2004-2  2021-12 
1925-8  1941-12  1957-16  1973-0  1989-4  2005-7   
1926-13  1942-17  1958-1  1974-5  1990-9  2006-13   
1927-18  1943-3  1859-6  1975-10  1991-14  2007-18   
1928-3  1944-7  1960-11  1976-15  1992-19  2008-3   
1929-9  1945-13  1961-17  1977-1  1993-5  2009-8   
1930-14  1946-18  1962-2  1978-6  1994-10  2010-13   
1931-19  1947-3  1963-7  1979-11  1995-15  2011-19   
1932-4  1948-8  1964-12  1980-16  1996-0  2012-4   
1933-10  1949-14  1965-18  1981-2  1997-6  2013-10   
1934-15  1950-19  1966-3  1982-7  1998-11  2014-15   
1935-0  1951-4  1967-8  1983-12  1999-16  2016-5   

Jestliže jste se narodili v přestupném roce, přičtěte k výsledku ještě číslo 1. (Náš příklad zahrnuje přestupný rok, takže výsledkem je číslo 71).
Následně si v této tabulce najdete své znamení. Každé znamení má své číslo (to je poslední číslo našeho výsledku, tedy 1), čísla v horní tabulce představují předposlední číslo (v našem případě 7), náš příklad je tudíž ve znamení opice.

předposlední čísla výsledku  předposlední čísla výsledku 
0, 2, 4, 6, 8  1, 3, 5, 7, 9 
1 -KROKODÝL  1 -OPICE
2 -VÍTR 2 -OSEL
3 -DŮM 3 -RÁKOS
4 – JEŠTĚRKA  4 – JAGUÁR 
5 -HAD 5 -OREL
6 – SMRT  6 – SUP 
7 -JELEN 7 – ZEMĚTŘESENÍ 
8 – KRÁLÍK  8 – CHALCEDON 
9 -VODA 9 – DÉŠŤ 
0 -PES 0 – KVĚTINA 

KROKODÝL

Krokodýl ztělesňuje sílu, odvahu a vůdcovství. Lidé narození v tomto znamení jsou popisováni jako stateční a vytrvalí. Jsou schopní odolávat výzvám s odvahou a vytrvalostí. Jsou obdařeni strategickým a analytickým myšlením. Všímají si detailů a vyhodnocují situace racionálně. Jsou schopni si všímat detailů a vyhodnocovat situace s racionálním přístupem. Krokodýl je rovněž spojován s vodními prvky, což značí citovou hloubku. Disponují intuicí a empatií. Zároveň si však zachovávají silnou vnitřní sílu a nezávislost.

krokodýl
Fotografie: Pixabay

VÍTR

Lidé narození v tomhle znamení jsou svobodomyslní, energičtí a adaptabilní. Mají sklony ke kreativitě a inovaci, jsou otevření novým myšlenkám a zkušenostem. Umí rychle reagovat na změny a přizpůsobit se novým situacím. Jsou komunikativní, jsou dobří posluchači a dokáží porozumět ostatním lidem. Disponují přirozenou schopností vyjádřit své pocity a emoce slovy. Vyhledávají nezávislost a neomezenost. Mají dobrodružnou povahu a silné spojení se spirituálním světem. Jsou citliví na energie.

Starodávný keltský horoskop posvátných stromů! Najděte ten svůj a zjistěte, co o vás předpověděli staří druidové

DŮM

Lidé ve znamení dům mají silný pocit sounáležitosti a připoutání k rodině a domovu. Jsou věrní a loajální k těm, které milují, a dělají vše pro jejich ochranu a pohodu. Mají tendence se dobře starat o svůj domov a vytvářet pohodlné a harmonické prostředí pro sebe a své blízké. Cení si tradičních hodnot a zvyklostí a mají respekt k minulosti a historii. Jsou dobří ochránci a umí zajistit, aby se jejich blízcí cítili bezpečně. Vnímají také potřeby ostatních. Jsou citliví a mají svůj vnitřní svět.

JEŠTĚRKA

Ještěrka je symbolem obnovy a regenerace. Lidé v tomto znamení se dokáží přizpůsobit změnám i v těžších situacích. Jsou spojováni s duchovním růstem a vnitřní transformací. Umí vnímat duchovní svět a mají sklon k hledání hlubšího smyslu života. Jsou vytrvalí, odhodlaní a obratní. Mívají energii a životní vášeň. Projevují velkou vitalitu a entuziasmus. Umí nalézt rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Znamení ještěrka se pojí s obnovou, transformací a duchovním růstem.

HAD

Had je znakem moudrosti a znalostí. Lidé v tomto znamení mají jsou vnímaví, intelektuálně založení a touží po hlubším poznání a porozumění. Dovedou vidět pod povrch a proniknout do tajemství a skrytých pravd. Jsou dobří pozorovatelé a analytici, zajímají se o filozofii a spirituální otázky. Dokáží sebekriticky hodnotit a přijmout změnu ve svém životě. Mají sklon se vyvíjet a růst na duchovní úrovni. Mají schopnost se vypořádat s obtížnými situacemi a překonávat výzvy. Had symbolizuje tajemství a mystiku.

SMRT

Lidé ve znamení Smrt disponují hlubokým porozuměním lidské podstaty a přijímáním smrti jako přirozené součásti životního cyklu. Umí se vyrovnat se ztrátou a žalem a najít smysl v nepříjemných situacích. Mají také schopnost transformace a transcendence. Jsou otevření duchovním otázkám a mají sklon prozkoumávat hlubiny svého vnitřního světa. Umí se vyrovnat s vlastními stíny a temnými stránkami. Hledají hlubší smysl existence a touží po duchovním růstu. Hledají hluboké vztahy a umí soucítit s ostatními.

JELEN

Jelen symbolizuje eleganci a krásu. Lidé v tomhle znamení mají vkus a cítění pro estetiku. Jsou přitažliví a příjemní, ať už ve fyzickém vzhledu nebo ve svém projevu. Upřednostňují harmonii a vyváženost. Disponují také silou a vytrvalostí. Mají vnitřní klid a silnou vůli. Jsou to jedinci se schopností překonávat překážky a dosahovat svých cílů s odvahou a vytrvalostí. Mají přirozenou autoritu a umí vést ostatní. Jsou intuitivní a citliví. Naslouchají svému vnitřnímu hlasu. Jsou také velice empatičtí.

troubící jelen
Fotografie: Pixabay

KRÁLÍK

Králík symbolizuje plodnost. Lidé v tomhle znamení mají silné mateřské nebo otcovské instinkty a zájem o rodinu. Jsou pečliví a citliví k potřebám druhých. Jsou jemní a vnímaví. Mají tendenci být empatičtí a ohleduplní. Disponují smyslem pro humor, umí najít radost ve všedních věcech. Mají sklon k pozitivitě. Umí se rychle adaptovat a reagovat na změny. Bývají často schopní se rychle pohybovat, mají dobré motorické dovednosti a jsou dobří v činnostech, jež vyžadují preciznost a obratnost.

Tajemný Mayský horoskop odhaluje vaši budoucnost ve zbytku roku 2023: Zvraty, intriky a vše co si osud připravil

VODA

Lidé narozeni v tomto znamení mohou být náchylnější ke chronickým onemocněním. Jsou to citliví a zranitelní jedinci. Disponují váhavostí a nejistotou. Mají však také schopnost se přizpůsobit novým situacím a změnám. Umí odstraňovat negativitu a místo ní přinést čistotu a jas. Zvládají také obnovovat vztahy. Jsou umělecky nadaní a disponují velikou tvůrčí energií a kreativitou. Mají sklon rozumět energiím a skrytým signálům ve svém okolí. Skvěle vyjadřují empatii a soucit.

PES

Pes je znakem věrnosti a oddanosti. Lidé v tomto znamení mají silný smysl pro loajalitu a spolehlivost. Váží si svých vztahů a jsou oddaní. Je na ně spoleh a jsou to věrní přátelé. Mají sklony k ochraně, mají totiž vrozený instinkt bránit své milované. Jsou ostražití a vnímají potenciální nebezpečí. Jsou skvělými posluchači. Mají velkou intuici a spojení s duchovním světem. Dovedou nalézt rovnováhu mezi viditelným a neviditelným světem. Hledají hlubší smysl a porozumění životním situacím.

pes husky
Fotografie: Pixabay

OPICE

Opice symbolizuje radost a hravost. Lidé narozeni v tomto znamení mají veselou povahu. Užívají si života a umí rozradostnit své okolí. Dovedou být velmi kreativní a umí nalézt inspiraci a radost ve všedním životě. Jsou komunikativní a sociální. Zvládají navazovat vztahy s ostatními. Disponují vtipem a inovativním myšlením. Jsou schopní nacházet kreativní řešení problému. Umí také vytvářet příjemnou atmosféru ve společnosti. Vyjadřují se většinou uměleckým stylem.

čínský horoskop

Tajemství čínské astrologie odhaleno: Rok narození prozrazuje vaše budoucí osudové okamžiky

OSEL

Osel je znakem vytrvalosti a pevné vůle. Lidé v tomto znamení jsou vytrvalí a odolní vůči životním výzvám. Stanovují si cíle a jsou schopni se na ně dlouhodobě soustředit. Jsou pracovití a umí tvrdě pracovat. Vynakládají velké úsilí při plnění svých povinností. Mají disciplínu a dokáží se soustředit na své úkoly. Je na ně spoleh, plní své závazky a povinnosti. Jsou vytrvalí a jen tak snadno se nevzdávají. Rychle se zotavují z neúspěchu a neustále se snaží překonávat překážky.

RÁKOS

Lidé narozeni ve znamení rákos jsou přizpůsobiví a flexibilní. Disponují otevřenou myslí a ochotou učit se novým věcem. Jsou vytrvalí, mají pevnou vůli a snadno neztrácejí naději. Mají velkou tendenci se neustále vyvíjet a růst. Jsou stabilní a snaží se hledat rovnováhu a harmonii v životě. Hledají také nové příležitosti. Chtějí se stále zlepšovat. Jsou odhodlaní. Dovedou se přizpůsobit změnám a vyrovnat se s novými situacemi. Jsou též velice starostliví a praktičtí.

rákos
Fotografie: Pixabay

JAGUÁR

Jaguár symbolizuje moc a sílu. Tito lidé jsou tedy odvážní a silní. Disponují vnitřní silou a energií, která je pojí s přírodou. Umí se prosadit a vést ostatní. Jsou charismatičtí a vyjadřují přirozenou autoritu. Dokáží vzdorovat strachu a riskovat. Nemají strach z výzev a nebojí se vstupovat do neznámého. Jsou spojeni se spirituálním světem, vnímají a chápou hlubší význam živote. Jsou intuitivní. Mají sklon chránit své blízké a jsou loajální. Brání spravedlnost a umí se postavit za slabší.

OREL

Orel je znakem vize a perspektivy. Lidé narozeni ve znamení Orla dovedou vidět širší obraz a mít jasnou vizi svých cílů a snů. Mají tendenci předvídat budoucnost a chápou věci z nadhledu. Umí se zaměřit na své cíle a následovat je s pevným odhodláním. Jsou silní a odvážní, dokáží překonávat překážky. Mají schopnost být odolní a vytrvalí. Disponují také velkými ambicemi a motivací. Mají silnou vůli, jsou svobodní a nezávislí. Dosahují výborných výsledků, jdou si tvrdě za svými cíli.

SUP

Sup symbolizuje moudrost a duchovní sílu. Lidé, kteří se narodili v tomhle znamení jsou hluboce vnímavý a citliví. Dokážou vidět za povrchní jevy a vnímají skryté významy a symboly. Rozumí hlubšímu smyslu života. Mají spojení se světem duchů, dovedou se naladit na vyšší roviny existence. Umí intenzivně meditovat a objevují tak svou vnitřní pravdu. Vidí dál než ostatní, mají nadhled, díky kterému chápou věci z širšího hlediska. Zvládnou předvídat budoucnost a rozeznat skryté nebezpečí. Jsou intuitivní.

ZEMĚTŘESENÍ

Zemětřesení představuje sílu, nevypočitatelnost a změnu. Lidé, kteří se narodili v tomto znamení jsou přirození vůdci a nebojí se konat. Tohle znamení symbolizuje lidi s velkou vnitřní silou a mocí. Tito lidé jsou často nevypočitatelní. Disponují schopností vyvolat změny a otřesy ve svém okolí. Bez sebekontroly může být tohle znamení ničivým jevem pro sebe i své okolí. Mají sklon být impulsivní. Jsou spontánní, odvážní, vytrvalí, přizpůsobiví a flexibilní. Mohou vnímat různé energie a vibrace ve svém okolí.

CHALCEDON

Chalcedon je známý pro své jemné a klidné energie. Lidé ve znamení chalcedon jsou spojovaní s mírem, harmonií a komunikací. Umí vyjadřovat své myšlenky a emoce s jasností a klidem. Mají vyrovnanou povahu. Dokážou komunikovat s jasností a porozuměním. Jsou to výborní posluchači. Jsou schopni najít rovnováhu ve svém životě a jednat s klidem. Dovedou se vyrovnat s výzvami a změnami s grácií. Jsou citliví na duchovno, hledají smysl a hloubku bytí. Měli by být schopni nalézt vnitřní mír a klid.

DÉŠŤ

Déšť symbolizuje obnovení. Lidé narozeni v tomto znamení mají v sobě energii, která přináší očistu a nový začátek. Jsou vnímavý a citliví na své okolí. Dokážou vnímat emoce a potřeby druhých lidí. Jsou tedy soucitní a empatičtí, často bývají ostatním oporou. Mají také silnou intuici a duchovní vnímání. Disponují schopností přinášet změny a obnovu. Jsou kreativní a inovativní. Umí skvěle vyjadřovat své emoce a pocity. Jsou vášniví, nemají strach ukázat svou citovou stránku.

KVĚTINA

Květina je symbolem krásy a růstem. Lidé narozeni v tomto znamení v sobě mají energii plodnosti a tvůrčí sílu. Mají silné cítění a vnímání. Dokážou objevit krásu ve svém okolí. Jsou spojováni s osobním a duchovním růstem a jsou otevření novým zkušenostem a příležitostem. Mají skvělé komunikační schopnosti. Umí vyjadřovat své myšlenky, city i potřeby. Jsou schopni nalézt společný jazyk s různými lidmi a budovat harmonické vztahy. Přinášejí svému okolí svěžest, estetiku a léčivé síly přírody.

Zdroj: Hola

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]