Pestrobarevnost papoušků zabrání 98 % lidí najít v obrázku všechny 3 rozdíly. Časový limit je 20 vteřin

Papoušci
Freepik / Edit

Zkuste svou schopnost vnímání a pozornosti s naší optickou výzvou! Najděte tři rozdíly mezi dvěma obrázky během 20 sekund. Optické iluze vás zavedou do světa, kde náš mozek může být klamán.

Optické iluze, také známé jako vizuální iluze, představují druh iluze vycházející z fungování zrakového systému během vizuálního vnímání. Tyto iluze se projevují tím, že náš zrakový dojem se liší od skutečného pozorovaného objektu. Jinými slovy, jedná se o situaci, kdy nedokážeme přesně vnímat scénu nebo obraz, který vidíme svýma očima. Obraz či scénu můžeme snadno interpretovat nesprávně nebo se nechat oklamat.

Vnímání a iluze

Tyto iluze mohou vznikat kvůli způsobu, jakým náš mozek zpracovává vizuální informace. Optické iluze využívají různých triků a klamů, které nás mohou vést k nesprávným interpretacím. Často se stává, že náš mozek spojuje různé prvky obrázku do určitého celku, který se může zdát odlišný od skutečného uspořádání objektů. Díky technologickému pokroku a výzkumu v oblasti vizuálního vnímání byli lidé schopni vytvořit umělé optické iluze, které využívají například v designu, reklamě nebo umění.

Papoušci
Freepik / Edit
Hádanka lízátko

Překvapivý průzkum odhalil, že žáci základní školy jsou v této hádance 3x úspěšnější než dospělí

Tvůrci často využívají znalostí o tom, jak náš zrakový systém pracuje, k tomu, aby vytvořili účinné vizuální efekty. Je fascinující, jak náš mozek může být zranitelný vůči těmto iluzím a jak snadno nás mohou přimět k vnímání nesprávných věcí. To nás přiměřeně upozorňuje na to, že naše vnímání reality není vždy zcela spolehlivé. Studium optických iluzí proto nepřetržitě přispívá k poznání našeho vnímání, jak pracují naše smysly a jak je ovlivňují vnější vjemy a kontext.

Hledejte rozdíly

Papoušci řešení
Freepik / Edit

Dnes tu pro vás máme jednu optickou výzvu. Na obrázku vidíte rodinku papoušků, vaším úkolem je najít tři rozdíly mezi obrázky. Máte na to časový limit 20 vteřin. Myslíte si, že na to máte? Minimálně to zkuste, je to dobrý trénink pro vaši mysl. Výzvy jako tato jsou skvělým způsobem, jak procvičit své schopnosti pozorování, koncentrace a rychlého rozeznávání detailů. Níže se pak můžete podívat na správné řešení.

Pamatujte si, že takový typ cvičení neposkytuje pouze zábavu, ale má i hlubší význam. Zlepšováním schopnosti vnímat detaily a hledat rozdíly se rozvíjí vaše schopnost analyzovat situace, řešit problémy a rychle reagovat na nové informace. Takže ať už jste byli úspěšní nebo ne, zasloužíte si uznání. Samotný proces hledání je cenný a může vám pomoci lépe porozumět, jak váš mozek pracuje a jak můžete zlepšovat své schopnosti.

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]