Tvar vašich uší je úzce propojen s vaší povahou. Tento test osobnosti o vás odhalí naprosto vše

Uši náhledový obrázek

V tomto testu budete muset rozpoznat přesný tvar vašich uší, protože i když tomu nevěříte, má tu zvláštnost odhalovat skryté rysy, které vlastníme. Nyní pečlivě prozkoumáme, jak vaše ucho vypadá.

Nezapomeňte, že každá charakteristika našeho ucha uchovává relevantní informace o naší osobnosti, které podrobně popíšeme níže. Osobnostní testy, ať už vizuální nebo jiného typu, jsou podle odborníků nástroje, které mají za cíl měřit nebo vyhodnocovat konkrétní psychologickou charakteristiku. Z tohoto důvodu se staly velmi oblíbeným obsahem na sociálních sítích a internetu obecně, protože jejich prostřednictvím lze poznat různé vlastnosti, které o sobě možná nevíte.

Podívejte se na obrázek a zjistěte o sobě více

Před sebou vidíte obrázek testu se čtyřmi alternativami. Každý z nich představuje jiný tvar ušního lalůčku a může také prozradit mnohé o vašem způsobu bytí. Buďte upřímní a vyberte si, která ze všech možností vypadá jako vaše ucho.

Uši test

A) Široký ušní lalůček

Pokud máte široký lalůček, máte tendenci přistupovat k životním situacím klidně a pevně. Máte sebevědomé a autoritativní vystupování a nevzdáváte se. Jste soběstační a dokážete sami zvládat náročné situace. Máte méně starostí o budoucnost.

B) Povislý ušní lalůček

Lidé s povislým ušním lalůčkem se často přiklánějí k plachosti a uzavřenosti. Rádi tráví čas o samotě, s rodinou nebo s blízkými přáteli. Necítí potřebu mluvit při každé příležitosti, ale když je to nutné, zúčastní se. Jsou kreativní, všímaví a nehledají validaci od ostatních. Nachází rovnováhu mezi samotou a socializací a nejsou extrémně společenští nebo asociální.

Test palce

Tvar palce o vaší osobnosti prozrazuje více, než byste si kdy dokázali představit

C) Prakticky bez lalůčku

Ti s připojenými ušními boltci bez lalůčku jsou emocionálně silní jedinci. Mají empatické a chápající osobnosti, rozhodují se na základě logiky a rozumu, místo aby se nechali unášet emocemi. Jsou odolní a dokážou se odrazit od nezdarů.

D) Vykrojený ušní lalůček

Pokud máte vykrojený lalůček, býváte intuitivní a nápadití. Máte jedinečný způsob vidění světa a máte dobrou emoční inteligenci. Jste intelektuální, ambiciózní a nebojíte se vyjádřit své emoce.

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]