Pokud patříte mezi 2% geniální populace, zvládnete vyřešit tuto optickou výzvu za pouhých 8 vteřin

optická iluze krávy a pes
Fotografie: CanvaPhotos

Vizuální výzvy jsou nyní stále častěji vyhledávané na sociálních sítích. Velká část těchto vizuálních výzev je ale extrémně obtížná.

Vizuální klamy, hádanky a výzvy jsou v dnešní době stále více oblíbené a ve většině případů velmi rychle kolují po sociálních sítích a internetu. Jejich luštitelé a jedinci, kteří si věří na vyřešení extrémně obtížných výzev mají však jedno společné. A tím je zamotaná hlava. Tyto optické výzvy s velkou obtížností  a velmi krátký čas totiž dokáží vyřešit pouze dvě procenta lidí.

Vizuální výzva, která může zamotat hlavu i géniům

Vizuálních klamů a výzev na internetu stále přibývá. Lidé totiž zjistili, že tento typ mentální hry pomáhá udržovat jejich mozek a zrak aktivní. Tyto hry totiž skvěle stimulují zrak a pomáhají být pozornější k detailům. Zároveň však trénují mozek, aby za velmi krátký čas musí vyřešit hádanku, kterou mu oči podsouvají. Ne vždy je to však snadné. Existují totiž výzvy, které se vyznačují extrémní obtížností.

strom s králíky

Dokážete najít 3 králíky ukryté uvnitř stromu za pouhých 7 vteřin Optická iluze pouze pro skutečně vnímavé jedince

Velmi citliví a vnímaví jedinci mají možnost vyřešit vizuální výzvy, jako je právě i tato. Takoví jedinci se označují prakticky jako geniální, protože ač se to nezdá, tak vizuální hádanky a výzvy souvisejí s inteligencí více, než je na první pohled patrné.

pes mezi kravami výzva
Fotografie: CanvaPhotos

Obtížné výzvy vyžadují plné soustředění, vnímavost k téměř neviditelným detailům a samozřejmě také schopnost mozku pracovat v časové tísni. Takovýchto jedinců jsou však pouhé dvě procenta populace. Pokud tedy dokážete vyřešit i tuto vizuální výzvu, patříte k nim.

Pes mezi kravami

Na této vizuální výzvě figuruje pes ukrytý mezi kravami. Výzvou je tady najít onoho psa za méně než 8 vteřin. Na obrázku optického klamu je 80 hlav, z toho 79 hlav patří kravám různé barvy a s jiným pohledem. Poslední hlava patří psovi, který má stejné zbarvení jako kráva vedle něj. Každá kráva na obrázku má na hlavě rovné a krátké rohy, ovšem psa lze najít i podle toho, že místo rohů má malé ohnuté uši.

optická výzva pes v kroužku
Fotografie: CanvaPhotos

Pozorně se tedy zadívejte na obrázek výše. Pokud jste nalezli psa mezi kravami za méně než 8 vteřin, nejspíše patříte ke géniům. Zbylí jedinci mohou použít nápovědu výše a bez časové tísně se na obrázek znovu zadívat. Našli jste? Skvěle! Pokud ne, nevadí, zkuste se tedy podívat na obrázek výše, kde je pes mezi kravami vyznačený. Tato optická hádanka se řadí mezi velmi obtížné a za tak krátký čas psa jistě neodhalí jen tak někdo.

Zdroj: TheSun

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]