Tajný význam křížení prstů: Jednoduché gesto odhalí o osobnosti člověka i ty nejmenší detaily

způsob křížení rukou
Fotografie: CanvaPhotos

Některé výrazné rysy a gesta nohou odhalit vaše určité vlastnosti nebo střípek vaší podstaty. Tyto informace lze vyčíst, když se zaměříte na způsob, jakým lidé kříží ruce.

Většinu gest lidé dělají tak automaticky, že už si je ani neuvědomují. Přestože se na první pohled mohou jevit jako bezvýznamná, ve skutečnosti je opak pravdou. Různá gesta a návyky mohou prozradit o člověku spoustu informací. Odrážejí některé vlastnosti jedince nebo jeho náladu, pocity a motivaci. Touto neverbální komunikací lidé vysílají signály do světa okolo sebe. Za zkříženými prsty se skrývají tyto informace.

Co prozrazují zkřížené ruce

Nejčastěji lidé kříží ruce při nějaké formální události nebo ve chvílích nepohody, nudy nebo stresu. Tyto 3 způsoby křížení prstů na rukou může odhalit střípek pravdy o vaší osobnosti. Zaměřte pozornost na tyto drobné odchylky a prozkoumejte osobnost svou i lidí kolem vás.

Propletené prsty s palcem pravé ruky nahoře

Pokud zkřížíte ruce a prsty se vám propletou tak, že pravý palec překrývá levý, prozrazuje to o vás, že jste s největší pravděpodobností impulzivní osoba. Je pro vás poměrně náročné se ovládat. Časo jednáte zbrkle, aniž byste si své jednání předem promysleli. Jen obtížně uznáváte vlastní chybu, ale tvrdě a zarputile bráníte svůj názor. Vaší předností je loajalita, kterou vaši věrní přátelé velmi ocení.

Propletené ruce s rovnoběžnými palci

V případě, že jsou vaše palce rovnoběžné, vypovídá to o vás, že patříte mezi kliďase. Téměř nic pro vás není důležitější, než pocit vlastního klidu. Případným konfliktům se vyhýbáte, jak jen můžete. Když už se vám to přece jen nepodaří, rychle hledáte nejlepší možné řešení, jak ho ukončit. Základním prvkem vašeho života je rovnováha. Příliš dlouho nesetráváte v negativních emocích.

překřížené ruce
Fotografie: CanvaPhotos

Zkřížené ruce s levým palcem nahoře

Toto gesto o vás prozrazuje, že patříte mezi rozhodné lidi. Jakmile si vytyčíte určitý cíl, jste odhodláni jej za každou cenu dosáhnout. Jste si plně vědomi vlastní síly a schopností, které vám pomohou jakýkoliv úkol zvládnout. Překážky ani problémy vás neodradí. Nevíte, co je to vzdát se. Jste připraveni na své cestě čelit čemukoliv a komukoliv jen abyste se dostali do cíle.

Zdroj: Jagranjosh

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]