Jednoduchý test odhalí skryté dominantní rysy osobnosti, které vám mohou ubližovat, aniž byste o tom věděli

stromy test
Fotografie: CanvaPhotos

Tento osobnostní test ve skutečnosti dokáže odhalit dominantní rysy vaší osobnosti. Poznejte své pravé já a vyberte si jeden ze šesti stromů na obrázku.

Nemusíte být odborníkem na psychologii, abyste se naučili číst v lidech. Pravdu o sobě i svých blízkých můžete odhalit pomocí tohoto jednoduchého testu osobnosti. Zaměřte svou pozornost na stromy na tomto obrázku a poznejte podle nich své dovednosti i slabé stránky. Otevřete svou intuici a vyberte si jeden, který nejvíc přitahuje vaši intuici.

Vyberte si strom

Jedině tím, že poznáte své pravé já se všemi jeho silnými i slabými stránkami, budete mít moc své dovednosti kultivovat a na svých nedostatcích zapracovat. Nalijte si čistého vína a podívejte se na pravdu o své osobě.

Strom č. 1

Pokud vaší pozornost nejvíce zaujal strom č. 1, vaší silnou stránkou je zodpovědnost. Patříte mezi spolehlivé a důvěryhodné osoby. Žádnou práci nenecháte nedokončenou a jste mezi prvními, kdo potřebným nabídne pomocnou ruku. Konfliktům se všemožně vyhýbáte, i za cenu toho, že popřete své vlastní názory a přesvědčení. Neumíte si stát pevně za svým. Dáváte přednost klidu než hájení vlastních hodnot.

Strom č. 2

Tento výběr o vás prozrazuje, že jste ohleduplný a výborný týmový hráč. S lidmi snadno vycházíte a vždy se snažíte všemožně vyjít vstříc. Většinou býváte trpěliví a milujete opravdu hluboce. Často jste první, ke komu se nešťastní lidé přijdou vyplakat. Sami neradi zatěžujete ostatní svými problémy. Své pocity raději potlačujete a v důsledku toho občas máte pocit, že vůbec nevíte, kým vlastně jste.

strom východ slunce
Fotografie: Pixabay

Strom č. 3

Výběr tohoto stromu napovídá, že patříte k inteligentním a oddaným osobnostem. Často jste svou chytrostí o pár kroků napřed. Mnoho lidí vás podceňuje, dokud vás opravdu nepoznají. Pro druhé jste ale schopni rozdat svůj čas, peníze, srdce i duši. Buďte však při svém jednání opatrní a obklopujte se pouze takovými lidmi, kteří si vás a vaše dary doopravdy zaslouží.

Strom č. 4

Pokud vás nejvíc přitahuje tento strom, jste osobnost velmi citlivá a kreativní. Nezřídka díky svým schopnostem vyčníváte z davu. Kreativita je vašim hnacím motorem, pomáhá vám se soustředit a dobít baterky. Pokud se vaše kreativita zasekne, je něco velmi v nepořádku. Dáváte přednost hlubokým a smysluplným vztahům, které jsou pro vaši existenci bytostně důležité.

strom u jezera
Fotografie: Pixabay

Strom č. 5

Tento výběr ukazuje, že jste velmi výkonný a pracovitý. Každou vteřinu dne využíváte produktivně a jen málokdy odpočíváte. Jakmile si vytičíte cíl, nic vám nedovolí zpomalit nebo přestat, dokud jej nedosáhnete. Díky této vlastnosti však můžete upadat do stavu totálního vyčerpání, ze kterého se dlouho vzpamatováváte. Naučte se raději pravidelně odpočívat. Ve výsledku budete díky tomu mnohem produktivnější.

Strom č. 6

Tento strom o vás prozrazuje, že máte hlavu vždy plnou nápadů. Nenecháte se strhnout davem a raději si prošlapete vlastní cestu k vytyčenému cíli. A i když tato cesta může být náročnější, užijete si každý její krok. Všemu se věnujete naplno, avšak neztrácíte svou dětskou radost. Většina vašich představ a plánů se stává realitou díky vašemu odhodlání a tvrdé práci.

Zdroj: YourTango

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]