První věc, které si všimnete, odhalí vaši nejhorší vlastnost. Tento test osobnosti využívají psychologové

Zrakový test osobnosti
Fotografie: JPost

Na této fotografii jsou čtyři různé části, které poukazují na vaši nejhorší vlastnost. Tyto atributy odhalují rysy jako narcismus, a dokonce i nedostatek empatie.

Tvůrci obrazu obsahujícího unikátní optickou iluzi tvrdí, že může prozradit mnohé o vašich osobních vlastnostech a že první věc, kterou na snímku uvidíte, zvýrazní nejhorší atributy osobnosti. Obrázek obsahuje test vizuální osobnosti. Někteří však tvrdí, že nám mohou tyto testy poskytnout lepší pochopení různých vlastností, které tvoří to, kým skutečně jsme.

První věc

Myšlenka za tím je, že naše oči přitahují věci, které jsou nejvíce narcistické. Obecně mají narcisté zkreslený sebeobraz a pocit vlastní hodnoty. Mají potřebu neustálého zbožňování a často jim chybí empatie. Na obrázku jsou čtyři možné věci, a to žena, řeka, most a loď.

První věc, kterou vaše oči uvidí, odhaluje tajemství vaší osobnosti, včetně toho, jak jste narcistický a jak moc to dáváte najevo nebo skrýváte. Narcismus se týká našeho každodenního pocitu osobního zaměření nebo nadměrného zaujetí sebou samými. V odkazu na obrázek se pojem narcismus používá k popisu lidí, jejichž myšlenky a řeč se zaměřují na sebe.

Žena

Pokud jste viděli jako první ženu, pak vaší nejhorší vlastností je, že se nejprve soustředíte na fyzické vlastnosti. Neznamená to, že jste povrchní nebo soudíte lidi podle vzhledu, ale znamená to, že to děláte, když jste ve stresu. Máte tendenci srovnávat svůj vzhled s ostatními a nemůžete přestat myslet na svůj osobní vzhled, když si nejste jisti.

Řeka

Pokud jste si poprvé všimli řeky, znamená to, že se příliš soustředíte na své sociální postavení, což znamená, že rozumíte kvalitě svých vztahů, a to je pro vás důležitější než cokoli jiného. To samozřejmě není nic špatného, ale lidé s tímto atributem těžko postupují ve své kariéře a někdy mají potíže s lidmi, které mají rádi, protože jejich společenské postavení je pro ně důležitější než to, jak se chovají k ostatním.

Psychologický test

Tento test osobnosti využívá vašeho podvědomí k odhalení vašeho potenciálu do budoucna

Most

Viděli jste jako první most? Chybí vám empatie. Taková vlastnost neznamená, že jste chladný člověk nebo nemáte žádné city, ale znamená to, že to, jak se cítí ostatní lidé, není vždy v popředí vaší mysli. Vaším prvním instinktem není kontrolovat ostatní, a ne vždy si všimnete, když jsou ostatní smutní.

Loď

Pokud jste si lodi všimli jako první, máte problém s pocitem vlastní hodnoty. Někdy budete mít pocit, že máte vše, co potřebujete ke splnění určitého úkolu, a nebudete žádat o pomoc jiné lidi, což vám způsobí potíže. Nechte své ego stranou a pomozte také dovednostem ostatních.

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]