Poslední číslice vašeho data narození je zrcadlem vaší osobnosti. Prozradí o vás vše, co jste chtěli vědět

Osobnostní test element
Fotografie: Sante

Zajímá vás odhalování tajemství vlastní osobnosti a poznání, co leží za povrchem vašeho života? Numerologie nabízí fascinující pohled na naši povahu prostřednictvím poslední číslice roku narození.

Numerologie je pseudověda, která nám umožňuje nacházet odpovědi o budoucnosti na základě vlastností čísel. Také může odhalit tajemství osobnosti, romantickou kompatibilitu mezi dvěma lidmi, poznat čísla, která určují životní cestu. Všechny tyto otázky nás fascinují, navíc vše nejisté, neznámé a tajemné zůstává přitažlivé a okouzlující. A zůstáváme netrpěliví, abychom znali odpovědi na otázky, které vždy sužovaly naši mysl. V následujícím textu objevíme rysy a charakteristiky osobnosti, kterou má každá lidská bytost, a to odkazem na poslední číslici roku narození.

Čísla 0–1, element kov

Kov je považován za nejpevnější a nejodolnější prvek, který může existovat. Také lidé, jejichž poslední číslice roku narození končí 0 nebo 1, jsou ve svých rozhodnutích velmi pevní a přizpůsobují se všem okolnostem, i těm nejobtížnějším, a jsou obecně proaktivní. Málokdy se u nich vyskytnou nezralé reakce. Jejich síla spočívá v tom, že se nikdy nevzdávají.

Čísla 2–3, element voda

Lidé v této kategorii jsou nadaní uměním a estetikou. Od přírody jsou pečliví a dělají vše, co je v jejich silách, aby uspěli. Jsou soucitní a zodpovědní.

Čísla 4–5, prvek dřevo

Lidé, jejichž poslední číslice v datu narození je 4 nebo 5, jsou silní, odolní a mají v sobě neuvěřitelnou sílu. Mají rušný společenský život a velmi snadno se dorozumívají. Jsou intelektuálně velmi silní.

Zrakový test osobnosti

První věc, které si všimnete, odhalí vaši nejhorší vlastnost. Tento test osobnosti využívají psychologové

Čísla 6-7, element ohně

Lidé v této kategorii se nebojí vystoupit ze své komfortní zóny. Jsou odvážní a mají smysl pro dobrodružství. Vždy se snaží překonat své schopnosti a stále se posouvají vpřed, aby objevovali nové obzory. Jejich hlavní předností je krása a půvab, které přitahují tolik lidí kolem nich.

Čísla 8–9, element země

Lidé, jejichž datum narození končí číslem 8 nebo 9, patří k elementu země. Tato kategorie je nejstabilnější, jaká může existovat. Tito lidé si uvědomují své slabé a silné stránky a vždy podle toho jednají, aby neuklouzli nebo nepropadli určitým touhám, které jim mohou uškodit. Jejich předností je loajalita a sebeobětování.

Pro internetový magazín iEnigma se Pavlína rozhodla psát po předchozích zkušenostech z online prostředí. Studovala mediá... [Více o autorovi]